Reklama
 
Blog | Lukáš Senft

Mitlöhnerova freakshow

Nevím, kolik lidí skutečně četlo článek Miroslava Mitlöhnera. Abych se nezapletl do novinářských interpretací a Mitlöhnerových obhajob, jeho práci jsem si pečlivě pročetl. Z Mitlöhnerova článku samotného vyplývají - krom jiného - následující teze/otázky/postoje.

Nevím, kolik lidí skutečně četlo článek Miroslava Mitlöhner ,,K právním a etickým problémům spojeným s narozením těžce malformovaného jedince.“ Mnoho se o něm píše a ještě víc diskutuje. Probírá se jako vzkříšení eugeniky a o Mitlöhnerovi samotném se mluví jako o nástupci doktora Mengeleho. Abych se nezapletl do novinářských interpretací a Mitlöhnerových obhajob, jeho práci jsem si pečlivě pročetl, abych mohl vlastní názor zkonstruovat přímo podle zdrojového textu. Z Mitlöhnerova článku samotného vyplývají – krom jiného – následující teze/otázky/postoje:

1) malformovaný plod či dítě označuje Mitlöhner skutečně za zrůdu. Nejde o citaci nebo odkaz k jiným pracím.

(mimochodem – samotná malformace označuje vývojové vady, kam kromě závažných vad patří např. rozštěp patra).

Reklama

2) jako problém označuje zahrnutí zrůd pod ochranu zákona, který chrání ,,normální“ lidi před zabitím a vraždou.

3) malformovaný plod je pro Mitlöhner něčím, co žije jen biologicky a nedokáže se realizovat ve společnosti. Z toho vyplývá, že když společnost dospěla k legalizaci potratů, měla by najít cestu k ukončení života zrůd – ať už během těhotenství nebo hned po narození!

4) Mitlöhner pokládá velmi zajímavou otázku: ,,nápadnost a mnohdy bizarnost těchto bytostí nesčetněkrát vedla k otázce, zda je zrůda vůbec lidskou bytostí a jak s ní tedy nakládat.“ Což je dost barbarský přístup a Mitlöhner se opravdu obrací do historie:

5) v článku je výčet různých historických přístupů ke zrůdám. Nicméně po připomenutí upalování zrůd společně s matkami, přirovnávání ke zvířatům, uzavírání do ústavů apod. nenásleduje poučená interpretace tohoto vývoje, ale Mitlöhner to vše využívá jako důkaz (!!!) pro ráznější a přísnější přístup ke zrůdám – současné přístupy jsou prý příliš opatrné.

6) měl by existovat okruh diagnóz, z něhož bude lékař vycházet před rozhodnutí, zda dítě usmrtit nebo ne.

7) lékař by měl podle zákona mít možnost ukončit život jedince, který se narodil jako monstrum.

8) doktorovi by do toho neměli mluvit rodiče, kteří můžou dělat potíže a navíc přece jen lépe snesou zprávu o úmrtí monstra, než zprávu o jeho přežití.

9) FINÁLE: měla by se ustanovit povinnost(!) přerušit těhotenství, když lékaři zjistí u plodu vážné anomálie – bez ohledu na stáří plodu! A pokud se dítě narodí, je třeba nechat na lékaři, aby ukončil jeho život. A to vše kvůli zájmu SPOLEČNOSTI na zdravé populaci.

10) nejenže byl text psán v 80. letech a Mitlöhner jej vydává za výstup současného výzkumu – článek navíc užívá pět citací z vědeckých prací, ale tři z nich jsou pouhými sborníky referátů z bratislavské konference lékařů a právníků z roku 1983! Žádná aktuální – ale ani rozsáhlá a pečlivá studie nesloužila jako podklad textu.

11) při četbě článku mi bylo chvílemi fyzicky nevolno (je to podobné jako četba Palahniuka).